Poslední dubnová noc je tradičně spojována s upalováním čarodějnic. Letos to bylo podruhé, co se o tuto společenskou akci postaral spolek SkasaN ve spolupráci s nedvědickými hasiči a fotbalisty. Akce je pořádaná hlavně pro děti a nebylo tomu jinak ani letos. Po čtvrté hodině odpolední se u fotbalového hřiště začali scházet čarodějky a čarodějové. Ve třech čarosoutěžích si mohli ověřit své schopnosti a za splnění úkolu děti dostaly sladkou odměnu. Dva skákací hrady nezůstaly dlouho prázdné a po celé odpoledne se otřásaly v základech. Fotbalisti se postarali o úkoly v pohybové zdatnosti, a kdo ví, jestli se nějaký čaroděj nebo čarodějka neproměnili ve fotbalistu. Děti v maskách dostaly špekáčky, které si mohly opéct na malých ohníčcích a netrpělivě očekávaly zapálení velké vatry s figurou čarodějnice. Silný vítr zapálení komplikoval, ale nakonec to klaplo. Byl to určitě velký zážitek a to nejen pro děti.